PRIMORSKI DOLAC

 

UREDOVNO VRIJEME

Ponedjeljak - Petak: 07:30 - 15:30

UREDOVNO VRIJEME SA STRANKAMA:

NAČELNIK: 12:00 - 15:00

JUO: 09:00-13:00

 

 

 
NASLOVNICA OPĆINA GOSP.ZONA DJEČJI VRTIĆ SPORTSKA DVORANA LOKALNI IZBORI-2017 PROSTORNI PLAN KONTAKT

OGLASNA PLOČA OPĆINE

Izvadak iz zapisnika -prema Pravilniku o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta 2

Obavijest-Općinsko izborno povjerenstvo

Izvadak iz zapisnika -prema Pravilniku o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta

Strategija razvoja-odluka

Strategija razvoja-izvješće

Strategija razvoja- Odluka o zap.postupka ocjene

Strategija razvoja Opcine Primorski Dolac

Javna rasprava o Nacrtu Strategije

Javni poziv za sufinaciranje udzbenika

Elementarna nepogoda-Priopćenje Općine Primorski Dolac

PPOU Prim.Dolac-procisceni tekst

Izmjene i dopune PPUO Prim.Dolac

Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi PPOU Primorski Dolac

Izmjene i dopune PPUO Primorski Dolac-Prijedlog 2

Javna rasprava o izmjenama i dopunama PPOU Prim.Dolac

Obavijest o javnoj raspravi

I izvješće o javnoj raspravi

Prijedlog izmjena i dopuna PPUO Primorski Dolac-Javni uvid:

Grafički dio

Tekstualni dio

Odredbe za provođenje

Sažetak za javnost

Javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna PPUO Primorski Dolac

Obavijest o izradi izmjena i dopuna PP Opcine Primorski Dolac 2015

ETIČKI KODEKS JUO

ETIČKI KODEKS POLITIČKI DUŽNOSNICI

OSOBA ZA INFORMIRANJE

 

 

TRENUTNI RADOVI U OPĆINI:

OTVORENA LJEKARNA u Primorskom Docu

Dana 22. travnja 2013. godine u Primorskom Docu je otvorena podružnica ljekarne Splitsko Dalmatinske županije. - više

RADNO VRIJEME:

NEPARNI DATUMI: jutro (07,00-14,30)

PARNI DATUMI: popodne (13,00-20,00)

SUBOTA (neparni datumi): 07,30-13,00

 

- Zamjena konstrukcije cestovnog podvožnjaka "Preslo" - više

- Izgradnja školske sportske dvorane - više

 

 

 

Primorski Dolac je mjesto i sjedište općine u RH,koja je smještena u Dalmatinskoj zagori, odnosno krajnjem zapadnom dijelu Splitsko - Dalmatinske županije. Status općine je dobio 1997. godine. Ovo područje obilježava mediteranska klima sa razdobljima ljetne suše. Područje općine je vapnenački prostor na kojem su zastupljeni svi elementi karakteristični za krški reljef: vapnenački grebeni i uzvišenja, kraške doline, drage, ponikve i jame. Primorski Dolac se nekoć zvao Suhi Dolac ili Suhi Dol.

Općina Primorski Dolac ima površinu od 31,28 km2, što čini 0,39 % površine Splitsko-Dalmatinske županije. Prema popisu iz 2001. godine na području općine živi 839 stanovnika, što čini gustoću od 27 stanovnika po km2.

Pozdravna riječ-Načelnik

MISIJA I VIZIJA OPĆINE      

NOVOSTI

Predsjednik Republike Hrvatske dr Ivo Josipović 17.ožujka 2012 godine posjetio je našu Općinu

više

 

 

 

 
 

Knjigu Povjest Primorskog Doca,vrlo vrijedno dijelo o povjesti Prim...

više

 

KULTURNO-UMJETNICKO DRUŠTVO PRIMORSKI DOLAC

 

NK "ZAGORA-PRIMORSKI DOLAC"

više

LINKOVI:

OŠ PRIMORSKI DOLAC

 
GOSPODARSKA ZONA BRISTOVACA/TRIŠTENICA

 

UPU

   

RASPISAN NATJEČAJ ZA PRODAJU ZEMLJIŠTA U RADNOJ ZONI

Gospodarska zona Bristovaca/Trištenica planirana je kao samostalna zona u kojoj se uz
gospodarske sadržaje mogu graditi i prateci sadržaji koji upotpunjuju zonu i pridonose njenoj
atraktivnosti i višefunkcionalnom korištenju (radni pogoni, servisi, skladišta, poslovni prostori,
ugostiteljstvo i turizam, šport, zelene površine, otvorena javna parkirališta, prometne i komunalne
graðevine i drugo).
Gospodarska zona Bristovaca/Trištenica predstavlja znacajno podruèje opcine Primorski Dolac u
kojemu se omogucava razvitak gospodarskih sadržaja, proizvodnih, zanatskih, uslužnih i drugih
pogona od znacaja za opæinu Dolac i šire podrucje. Gospodarska zona ima vrlo povoljan
geoprometan položaj, položena uz autocestu A1, te ispresijecena županijskom cestom ŽC 6091 i
lokalnom cestom LC 67020, gospodarska zona ima znacaj za buduci razvitak i napredak podrucja
te po prirodnim obilježjima cini prostornu i funkcionalnu cjelinu.

više

 

 

 

FOTOGRAFIJE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

IZBORI 2013

RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKOG MJESTA

Zbirna lista pravovaljanih kandidatura

Zbirna lista pravovaljanih kandidacijskih lista

REZULTATI IZBORA ZA OPĆINSKOG NAČELNIKA

REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA

PROJEKTI

MJEŠOVITA ZONA BORIKA

UPU

 

IDEJNO RJEŠENJE NOGOMETNOG STADIONA PRIMORSKI DOLAC

3D VIZUALIZACIJA

 

 

 

   

brojac poseta